Bilim Okulu Nedir?

Children at Lab

Marie Curie Psikoloji ve Moleküler Biyoloji
Bilim Okulu

Günümüzde pek çok bilimsel ilerleme çok disiplinli ve disiplinlerarası yaklaşımlarla gerçekleşmektedir. Bu nedenle, özellikle canlı sistemleri içeren bilimsel problemlere farklı bilim alanlarının birlikte yaklaşımının aktarılabileceği eğitimler toplumsal bilim kültürünün yerleşmesinde önem arz etmektedir. Ek olarak, toplumda bilim ve yaratıcılık kültürünün oluşturulması için bilimsel yöntemlerin ve araçların genç yaş gruplarına aktarılmasının önemli olduğu kanısındayız. Bu bağlamda, projede algı kavramının moleküler biyoloji ve psikoloji alanları özelinde ortak ve tamamlayıcı bir bilim okulu eğitimi çerçevesinde somutlaştırılarak ortaokul ve lise öğrencilerine anlatılması amaçlanmaktadır. Projemizde, algı kavramının anlatılmasında moleküler düzeyden farklı organizmalara ve deneysel psikolojiye geniş bir yelpazede uygulamalı yöntemler izlenmesi planlanmaktadır. Amacımız doğrultusunda, öğrencilerin moleküler biyoloji laboratuvarında farklı organizmalar ile deneysel uygulamalar ve gözlem yapması, psikoloji laboratuvarlarında ise sanal gerçeklik uygulamaları ve işbirlikli grup çalışmaları içerisinde yer almaları ve bilim okulunun bitiminde bu alanları kapsayan projeler üretmelerine olanak sağlayacak bir proje pazarı ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin kapsamı ve faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda hedef kitlenin en az 12 yaşında (7. sınıf) olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bilim okuluna katılan öğrenciler arasındaki yaş ranjının çok geniş olmaması amacıyla, üst sınır ise 15 yaş (10. sınıf) olarak belirlenmiştir. Mevcut proje, tüm ülkelerde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınların aleyhine cinsiyet eşitsizliğini göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle hedef kitle kız öğrenciler olarak belirlenmiştir. Kız öğrencilere açılacak bilim okulu ile, özellikle kız çocuklarında bilimsel bilgiye, yönteme ve araştırmaya yönelik merak uyandırmak ve/veya onların meraklarını artırmak hedeflenmektedir.

Organizma düzeyinde tüm uyaranlara algı moleküler düzeyde reseptörlere yani hücrelerin yüzeyinde bulunan uyaranlar ile etkileşen ya da konformasyonel değişim gösteren akıllı proteinlere dayanmaktadır. Bu bilimsel olgunun somutlaştırılması öğrenciler açısından oldukça güçtür. Bu nedenle, deneysel yöntemlerle ışığa, oksijene ve kokuya gösterilen organizma tepkileri 3 boyutlu biyomoleküller modelleme yönteminden yararlanılarak akıllı proteinler kavramı ile ilişkilendirilerek anlatılacaktır. Projede öğrencilerin organizma düzeyinde gözlemledikleri biyolojik olayları moleküler düzeyde ilişkilendirmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle, projemiz çağrı metninde belirtilen öncelikli alanlardan “Moleküler Biyoloji” alanı kapsamındadır. Bilim okulunu tamamlayan öğrencilerin araştırma sorusu sorma, deneysel düzenek oluşturma, sonuç alma, gözlemleme gibi temel bilimsel süreçler hakkında fikir sahibi olmasının yanında sorgulamanın ve öğrenmenin eğlenceli ve etkileşimli yönünün öğrencilere tanıtılmasının projenin en önemli etkileri olacağı kanısındayız. Ortaokul ve lise düzeyindeki fen ve sosyal bilimler eğitiminde soyut kavramlar olarak kalan moleküler biyoloji ve psikoloji alanlarının da öğrencilere tanıtılması ve öğrencilerin bu alanların bilimsel olgularını fark etmelerinin sağlanması da projenin önemli toplumsal çıktılarındandır.

Canlı sistemleri içeren bilimsel problemlere farklı bilim alanlarının birlikte yaklaşımının aktarılabileceği eğitimler toplumda bilim ve yaratıcılık kültürünün yerleşmesinde önem arz etmektedir. Projede, algı kavramının moleküler biyoloji ve psikoloji alanları özelinde ortak ve tamamlayıcı bir bilim okulu eğitimi çerçevesinde somutlaştırılarak ortaokul ve lise öğrencilerine (12-15 yaş) anlatılması amaçlanmaktadır. Amacımız doğrultusunda, öğrencilerin moleküler biyoloji laboratuvarında farklı organizmalar ile deneysel uygulamalar ve gözlem yapması, psikoloji laboratuvarlarında ise sanal gerçeklik uygulamaları ve işbirlikli grup çalışmaları içerisinde yer almaları ve bilim okulunun bitiminde bu alanları kapsayan projeler üretmelerine olanak sağlayacak bir proje pazarı ortamı oluşturulması hedeflenmektedir. Projede, bilim alanlarında kadınların aleyhine cinsiyet eşitsizliği göz önünde bulundurularak hedef kitle kız öğrenciler olarak belirlenmiştir. Proje sonucunda, çok disiplinli bir yaklaşım ile sorulan “Canlılarda Algı Nasıl Olur?” sorusu ile 12-15 yaş kız çocuklarında bilimsel bilgiye, yönteme ve araştırmaya yönelik merak duygularının teşvik edilmesi sağlanacaktır.

Başa dön